Category: Multimedia Anova

Anova Itu …

Analisis varian fokus pada sebaran data di sekitar rataan tiap pabrik dan rataan umum. hmm.. ya.. ya.. ya..

Advertisements